Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarımızın bilgi gereksinimlerini karşılamak,

•Kütüphane hizmetlerimizi geliştirerek en üst düzeye çıkarmak,

•Arka planda kalmadan, farklı grupların bilgi gereksinimlerini karşılamada sağlanan imkânlar ölçüsünde adından söz edilir hale gelmek,

•Kütüphanemiz değerlerini yaratmanın ön koşulu olan bilgiyi yönetmek,

•Kütüphanecilik alanında farklılık oluşturmak ve bu farklılığı kalıcı kılmayı hedef alan bir yönetim anlayışını ve uygulamasını hayata geçirmek,

•Gelişmiş bir toplum oluşturabilme konusunda bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirirken, personellerimize sürekli eğitimler vererek bu bilincin artmasını sağlamak. Onları bu konuda özendirmek ve desteklemek, Üniversitemizin öğrencilerimiz, akademik ve idari personellerimiz üzerindeki imajını istenilen düzeye getirmek için yönetim ve hizmet kalitesini arttırmak.