Üniversite Kütüphanemiz kuruluş aşamasında olduğundan çağın gereklerine uygun olarak bilgi hizmetlerindeki gelişmeleri takip etmek ve bu süreçte elektronik yayın abonelikleri satın alımları (veri tabanları, e- kitaplar, e-tezler, e-gazeteler) ile en güncel bilgiyi, en kısa sürede kullanıcılarının hizmetine sunarak, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlanmaktadır.

 Elektronik yayın koleksiyonu (Elektronik kitap, elektronik dergi ve veri tabanları) ve basılı yayın sayılarındaki gelişmeler bilimsel yayın sayılarının artışında önemli bir etken oluşturmaktadır. Üniversitemiz bilgi hizmetlerinde hem nitelik hem de nicelik yönünden kaydedilen bu ivme lider üniversite olma hedefimizi gerçekleştirmede önemli bir adımdır.