-Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmek,

-Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak,

-Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak,

-Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarını, dengeli bir şekilde sağlayıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek,

-Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak,

-Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek,

-Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak,

-Üniversitemizin bilimsel ve düşünsel üretimine katkı sağlayacak bilgi ve hizmetler geliştirmek.