Temel Değerler: 
Kütüphane kullanıcılarının gereksinimlerine yönelik
• Kaliteli hizmet vermek,
• Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması.
• Sürekli iyileştirmeyi sağlamak (Basılı ve elektronik kaynaklar, donanım..)
• Kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları bilgileri zamanında sağlamak,
• Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek