2. Örgüt Yapısı

-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

*Şube Müdürlükleri

1.Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sağlama Birimi

Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Süreli Yayınlar Birimi

Tez ve Proje Birimi

Cilt ve Onarım Servisi;

2.Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ödünç Verme Birimi

Raf Hizmetleri Birimi

Rezerve Birimi

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Birimi

Elektronik Yayınlar Birimi

3.Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar